Бүтээмжээ хамгийн өндөр түвшинд хүргэх нь

Хуваарьт ажлаа хийж гүйцэтгэхэд тань хоногийн 24 цаг багадаж байна уу? Таны цагийн хуваарь дүүрчихсэн, үүрэг даалгаврууд тань цаг хугацаатай уралдсаар л байна уу? 100 энтрепренертэй ярилцаж үзсэний дүнд, тэдний ажлаа үр ашигтайгаар төлөвлөх, бүтээмжээ нэ...

2017-08-16 14:06:11

Бүтээмжээ хамгийн өндөр түвшинд хүргэх нь

Хуваарьт ажлаа хийж гүйцэтгэхэд тань хоногийн 24 цаг багадаж байна уу? Таны цагийн хуваарь дүүрчихсэн, үүрэг даалгаврууд тань цаг хугацаатай уралдсаар л байна уу? 100 энтрепренертэй ярилцаж үзсэний дүнд, тэдний ажлаа үр ашигтайгаар төлөвлөх, бүтээмжээ нэ...

2017-08-16 14:06:11

Бүтээмжээ хамгийн өндөр түвшинд хүргэх нь

Хуваарьт ажлаа хийж гүйцэтгэхэд тань хоногийн 24 цаг багадаж байна уу? Таны цагийн хуваарь дүүрчихсэн, үүрэг даалгаврууд тань цаг хугацаатай уралдсаар л байна уу? 100 энтрепренертэй ярилцаж үзсэний дүнд, тэдний ажлаа үр ашигтайгаар төлөвлөх, бүтээмжээ нэ...

2017-08-16 14:06:11

Бүтээмжээ хамгийн өндөр түвшинд хүргэх нь

Хуваарьт ажлаа хийж гүйцэтгэхэд тань хоногийн 24 цаг багадаж байна уу? Таны цагийн хуваарь дүүрчихсэн, үүрэг даалгаврууд тань цаг хугацаатай уралдсаар л байна уу? 100 энтрепренертэй ярилцаж үзсэний дүнд, тэдний ажлаа үр ашигтайгаар төлөвлөх, бүтээмжээ нэ...

2017-08-16 14:06:11

Бүтээмжээ хамгийн өндөр түвшинд хүргэх нь

Хуваарьт ажлаа хийж гүйцэтгэхэд тань хоногийн 24 цаг багадаж байна уу? Таны цагийн хуваарь дүүрчихсэн, үүрэг даалгаврууд тань цаг хугацаатай уралдсаар л байна уу? 100 энтрепренертэй ярилцаж үзсэний дүнд, тэдний ажлаа үр ашигтайгаар төлөвлөх, бүтээмжээ нэ...

2017-08-16 14:06:11

Бүтээмжээ хамгийн өндөр түвшинд хүргэх нь

Хуваарьт ажлаа хийж гүйцэтгэхэд тань хоногийн 24 цаг багадаж байна уу? Таны цагийн хуваарь дүүрчихсэн, үүрэг даалгаврууд тань цаг хугацаатай уралдсаар л байна уу? 100 энтрепренертэй ярилцаж үзсэний дүнд, тэдний ажлаа үр ашигтайгаар төлөвлөх, бүтээмжээ нэ...

2017-08-16 14:06:11